Naše služby

POSKYTUJEME:

 • Základné klinické vyšetrenie psov, mačiek, drobných cicavcov a plazov
 • Krvné vyšetrenia- biochemický a hematologický profil, krvný náter
 • Stanovenie hladiny hormónov- T4, kortizol, Progesteron
 • Vyšetrenie moču- biochemické, cytologické, vyšetrenie močového sedimentu
 • Koprologické vyšetrenie- parazitológia trusu
 • Cytologické vyšetrenia- neoplazie, zápaly vonkajšieho zvukovodu, vaginálna cytológia
 • Diagnostika ochorení kože- kožný zoškrab, mikroskopia, kultivácia, DTM- dg. plesní
 • RTG diagnostiku
 • USG diagnostiku
 • Endoskopické vyšetrenie
 • Dentálna hygiéna, extrakcia zubov
 • Chirurgické úkony- preventívne aj terapeutické